close
تبلیغات در اینترنت
گروه آموزش زبان چهارباغ

گروه آموزش زبان چهارباغ

تازه ترین انتشار یافته ها
پیغام مدیر

- جهت آگاهی از مطالب جدید ارائه شده برای سال تحصیلی 1397- 1396 در کانال تلگرام سایت عضو شوید. لینک مربوط به هر مطلب بلافاصله در کانال قرار داده خواهد شد.

- نظرات خود را برای ما ارسال نمایید. کلیه ی نظرات به دقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

- مطلب بعدی: حل کتاب کار درس دوم زبان نهم ; تاریخ انتشار: اعلام خواهد شد.

حل کتاب کار زبان هشتم; درس دوم

حل کتاب کار زبان هشتم; درس دوم

 

درس دوم از کتاب کار زبان هشتم به تمرین هایی اختصاص دارد که فعالیت های مختلف هفتگی را مرور می نماید و شامل تمرین هایی است که روزهای مختلف هفته را برای دانش آموز مرور می کند.


حل کتاب کار زبان هفتم; درس دوم

حل کتاب کار زبان هفتم; درس دوم

 

درس دوم از کتاب کار زبان هفتم شامل تمرین هایی می باشد که عمدتا مهارت خواندن از کلمات ساده ی انگلیسی را برای دانش آموز تقویت می کند. در این درس دانش آموز مهارت خواندن از روی اسامی و نوشتن اسامی را نیز تمرین می کند.


معنی مکالمه زبان یازدهم; درس دوم

معنی مکالمه زبان یازدهم; درس دوم

 

درس دوم از زبان یازدهم با عنوان "یک سبک زندگی سالم" به ارائه ی مطالبی می پردازد که به شیوه های صحیح زندگی اختصاص دارد. در این درس 1 مکالمه و چندین متن وجود دارد که در ارتباط با موضوع درس مطالب ارزشمندی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند.

معنی مکالمه زبان دهم; درس دوم

معنی مکالمه زبان دهم; درس دوم

درس دوم از زبان دهم با عنوان "شگفتی های آفرینش" به ارائه ی مطالبی می پردازد که مربوط به شگفتی های بدن انسان و مناظر طبیعی می پردازد. در این درس مکالمه و متون های متعددی در راستای موضوع درس وجود دارد که با اهداف زبانی متعددی ارائه شده اند.

معنی مکالمه زبان نهم; درس دوم

معنی مکالمه زبان نهم; درس دوم

 

درس دوم زبان نهم به موضوع سفر اختصاص دارد و مکالمه ها و تمرین هایی که در این درس گنجانده شده است عمدتا در ارتباط با هتل و سفر است.


معنی مکالمه زبان هشتم; درس دوم

معنی مکالمه زبان هشتم; درس دوم

 

درس دوم زبان هشتم با عنوان "هفته ی من" ارائه شده است. در این درس مکالمه ها و تمرین هایی وجود دارد که فعالیت های مختلف را در روزهای مختلف هفته معرفی می نمایند.


 

معنی مکالمه زبان هفتم; درس دوم

معنی مکالمه زبان هفتم; درس دوم

 

درس دوم زبان هفتم با عنوان "همکلاسی های من" ارائه شده است. این درس عمدتا شامل مطالبی می شود که دانش آموز را مقدور می سازد تا دوستان خود را بتوانند معرفی کنند.


 

فایل صوتی زبان یازدهم; درس دوم

فایل صوتی زبان یازدهم; درس دوم

 

درس دوم زبان یازدهم با عنوان "یک سبک زندگی سالم" دارای 6 فایل صوتی در بخش های مختلف می باشد که مطالب مربوط به موضوع درس را بیان می کند.

فایل صوتی زبان دهم; درس دوم

فایل صوتی زبان دهم; درس دوم

 

درس دوم از زبان دهم با عنوان "شگفتی های آفرینش" دارای 6 فایل صوتی است که اقدام به پخش بخش های مختلف این درس می نماید. این شش فایل صوتی شامل بخش های مکالمه، عبارات جدید، متن، تلفظ، بخش شنیداری و آن چه که یاد گرفته اید می شود.


 

فایل صوتی زبان نهم; درس دوم

فایل صوتی زبان نهم; درس دوم

 

درس دوم از زبان نهم با عنوان "سفر" دارای 6 فایل صوتی است که بخش های مختلف این درس را بیان می نماید. متن کلیه ی این 6 فایل صوتی داخل کتاب موجود می باشد و فقط بخش مربوط به listening دارای متنی در کتاب نیست.


 


پشتیبانی