معنی درس به درس زبان دهم

تازه ترین انتشار یافته ها
پیغام مدیر
معنی مکالمه زبان دهم; درس اول

معنی مکالمه زبان دهم; درس اول

 

درس اول از زبان دهم با عنوان "نجات طبیعت" به ارائه ی مطالبی می پردازد که مربوط به طبیعت و اقدامات لازم جهت بهبود حیات وحش است. در این درس مکالمه و متون های متعددی در راستای موضوع درس وجود دارد که با اهداف زبانی متعددی ارائه شده اند.پشتیبانی