کلمات جدید درس به درس زبان دهم

تازه ترین انتشار یافته ها
پیغام مدیر
کلمات جدید زبان دهم؛ درس چهارم

کلمات جدید زبان دهم؛ درس چهارم

 

درس چهارم از کتاب زبان دهم در ارتباط با مسافرت می باشد و کلمات و عباراتی در این درس بیان می شود که دانش آموزان را قادر می سازد تا راجع به جاذبه های توریستی، علت سفر و مواردی از این قبیل صحبت کنند.


کلمات جدید زبان دهم؛ درس سوم

کلمات جدید زبان دهم؛ درس سوم

 

درس سوم از کتاب زبان دهم با عنوان "ارزش دانش" به ارائه ی کلمات جدیدی می پردازد که به علم و فنون مربوط می شود، در این درس افعال، صفات و اسامی مختلفی ارائه می شوند که در ارتباط با موضوع درس می باشد.


کلمات جدید زبان دهم؛ درس دوم

کلمات جدید زبان دهم؛ درس دوم

 

درس دوم از کتاب زبان دهم به شگفتی های آفرینش اختصاص دارد و کلماتی که در این درس ارائه شده است انواع سیاره ها، بخش های بدن و برخی صفات را در بر می گیرد.


کلمات جدید زبان دهم؛ درس اول

کلمات جدید زبان دهم؛ درس اول

 

درس اول زبان دهم با موضوع "نجات طبیعت" به ارائه ی لغات جدیدی می پردازد که در این زمینه قرار دارند. معرفی حیوانات در معرض انقراض و مناظر طبیعی مختلف از جمله ی مهم ترین کلمات جدید در این درس می باشند.پشتیبانی