فایل های شنیداری زبان هشتم

تازه ترین انتشار یافته ها
پیغام مدیر
فایل صوتی زبان هشتم; درس اول

فایل صوتی زبان هشتم; درس اول

 

درس اول از زبان هشتم با عنوان "ملیت من" دارای فایل های صوتی مختلفی است که اقدام به خواندن متون درس می کند. اکثر فایل صوتی این درس  در ارتباط با کشورها و ملیت های مختلف می باشد.


پشتیبانی