فایل های شنیداری زبان دهم

تازه ترین انتشار یافته ها
پیغام مدیر
فایل صوتی زبان دهم; درس اول

فایل صوتی زبان دهم; درس اول

 

درس اول زبان دهم با عنوان "نجات طبیعت" به مطالبی که اشاره می کند که در ارتباط با حفظ طبیعت و حیات وحش هستند. بخشی از قسمت های کتاب دارای فایل صوتی هستند تا مهارت شنیداری دانش آموزان در خصوص موضوع درس نیز ارتقا پیدا کند.پشتیبانی