معنی درس به درس زبان هفتم

تازه ترین انتشار یافته ها
پیغام مدیر
معنی مکالمه زبان هفتم; درس اول

معنی مکالمه زبان هفتم; درس اول

 

درس اول از کتاب زبان هفتم به عنوان اولین درسی محسوب می شود که دانش آموزان به طور رسمی آموزش زبان انگلیسی در مدارس را تجربه می کنند. این درس عمدتا شامل کلمات و عبارات ساده می باشد و شامل 2 مکالمه است.پشتیبانی