معنی درس به درس زبان هشتم

تازه ترین انتشار یافته ها
پیغام مدیر
معنی مکالمه زبان هشتم; درس اول

معنی مکالمه زبان هشتم; درس اول

 

درس اول از زبان هشتم به کشورها و ملیت های مختلف اختصاص دارد و متن این درس نیز ابتدا با یک مکالمه شروع می شود و با 3 تمرین ادامه پیدا می کند که در این تمرین ها سوالات و پاسخ های مربوط به موضوع درس مطرح می شود.

 


پشتیبانی