معنی درس به درس زبان نهم

تازه ترین انتشار یافته ها
پیغام مدیر
معنی مکالمه زبان نهم; درس اول

معنی مکالمه زبان نهم; درس اول

 

درس اول زبان نهم به ویژگی های شخصیتی افراد مختلف اختصاص دارد و متن این درس با یک مکالمه شروع می شود و با 2 تمرین در همین زمینه ادامه می یابد. ضمنا یک مکالمه و متن کوچک دیگر نیز در این درس وجود دارد.پشتیبانی